Skötsel, information och historia

Föreningens förvaltare är Nabo, Fastighetsskötsel görs av Micael Öberg Fastighetsservice.

Föreningen har kabel-tv via Tele2, basutbudet för TV inklusive digitala kanaler. Alla lägenheter har bredband via Ownit, 1000/1000. Kabel-tv och bredband är en del av månadsavgiften genom en obligatorisk kostnad.

Föreningen har 521 lägenheter i 24 hus med total boarea av 30 413 kvm. Det gör oss till en av de största föreningarna i landet. 

Här finns 37 lokaler med sammanlagt drygt 1 700 kvm yta. Två lokaler används till expeditionslokal och föreningslokal.

Föreningen har en slöjdförening med egen lokal, läs mer under medlemssidorna.

Föreningen har inga obligatoriska gemensamma städdagar eller liknande aktiviteter.

För ett enhetligt skalskydd har samtliga hus porttelefon och knappcellslås för ytterportarna.

Föreningen stiftades och började byggas i Riksbyggens regi 1944. Alla hus stod helt färdiga 1948, första inflyttning 1945

I Näckrosparken, vid kyrkan, ligger den lilla damm med näckrosor som givit stadsdelen och föreningen dess namn.

 

Medlemskap

Ansökan om medlemskap ska ställas direkt till vår förvaltare, Nabo. Vi beviljar inte juridisk person medlemskap.

Överlåtelseavgift om 2,5 procent  och pantsättningsavgift om 1 procent av prisbasbelopp debiteras köparen. 

Du som har köpt en bostadsrätt i föreningen,  logga in på medlemssidorna på denna webbplats för att få information om föreningen och vad som är på gång. För att få lösenord kontakta Nabo och ange lägenhetsnummer och namn.

Andrahandsuthyrning

Föreningen måste godkänna andrahandsuthyrningen. Föreningen följer hyresnämndens praxis och bland annat kan nedanstående skäl godkännas:

  • Långvarig vistelse på sjukhem eller långvård
  • Tidsbegränsat arbete på annan ort
  • Studier på annan ort
  • Provboende som sambo

Ansökan om uthyrning i andra hand ska ske digitalt via nabo.se. I undantagsfall på, av Nabo, tillhandahållen blankett. Uthyrningsavtalet mellan medlem och hyresgäst ska bifogas medansökan.

Nabo kommer att besvara ansökan om andrahandsuthyrning inom två veckor från inkommen ansökan.

Nabo godkänner uthyrning i andra hand för ett år åt gången. Uthyrning får max vara totalt tre år. Vid andra skäl, än de som nämndes ovan, kan styrelsen godkänna uthyrning efter att ha prövat det enskilda ärendet.

Det är också viktigt att veta att det är innehavaren av bostadsrätten som är ansvarig för att månadsavgiften betalas och att hyresgästen sköter sig.

Medlemmen ansvarar för att meddela Nabo om andrahandsuthyrningen upphör i förtid eller andrahandshyresgäst ändrats.

Uthyrningar som är tänkt att vara kortare än tre månader eller som kan ses som uthyrning för ekonomisk vinning godkänns inte. Inte heller godkänns uthyrning till juridisk person.

Om andrahandsuthyrning sker utan godkännande är den olaglig och kan utgöra grund för förverkande av bostadsrätten.

Viktigt att tänka på

  • Vid andrahandsuthyrning tas medlem bort från kö till p-plats, garage och MC-plats.
  • Vid andrahandsuthyrning sägs p-plats, garage och MC-plats upp.

Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 67 parkeringsplatser, 8 mc-platser och 13 garage för uthyrning. Det är lång kötid för att få både garage- och parkeringsplats.
Du kan ställa dig i kö via portalen nabo.se/login. 

En p-plats, garage eller MC-plats per hushåll.

Priser:

  • P-plats utan eluttag 400kr/månad
  • P-plats med eluttag 450kr/månad
  • Garage 450kr/månad
  • MC-plats 225kr/månad

När du erbjuds p-plats, garage eller MC-plats skickas en digital förfrågan via Verified. Du har då  sju dagar på dig att tacka ja. Tackar du nej (tre gånger faller du ur kön.
Inga byten tillåts eller kan hanteras i vårt system.
Medlem kan inte ställa sig i kö förrän man tillträtt sin lägenhet.
Vid uthyrning i andrahand så avslutas parkeringsplatsen, och medlem tas ur kön.

Styrelsen