Renoveringar

Planerade renoveringar

Föreningen planerar på att påbörja en fönsterrenovering inom två till tre år.

2023

Översyn av radiatorsystemen.
Översyn av expansionskärl i undercentral.
Renovering av några tak och fortsatt inplåtning av skorstenar för att förhindra ras av tegel.
Armaturer i och utanför portar – justering av timers och avslut av påbörjat arbete 2022.
Löpande markarbete och nyplantering
Inspektion och åtgärder – brandluckor (årligen).
Åtgärder av elektronik i portar efter åsknedslag.

2022

Kvarvarande utearmaturer och trapphus på samtliga fastigheter byts till led.
Målning av utskjutande entrétak där behov finns.
Hissrenovering avslutas – samtliga hissar har renoverats.
Underhåll av golv på piskaltanerna – pågående.
Byte av branddörrar som innehåller asbest – pågående.
Inplåtning av skorstenar – pågående.

2021

Stamspolning av köks- och badrumsstammar (sker 2026 nästa gång).
Nytt tak Näckrosvägen 37–39.

2020

Byte av armaturer i allmänna utrymmen till led med rörelsedetektorer.

2019

Samtliga piskaltaners glas byts till klarglas.

2018

Branddörrar, brandvarnare och brandsläckare installeras i samtliga 14 tvättstugor.
Betongsocklar på tegelfastigheter har rengjorts, reparerats och målats.
Renovering av föreningslokal. Sängskåp och dusch har installerats.

2017

Samtliga entrédörrar har slipats och lackats.
Samtliga garageportar har bytts ut (18 portar).

2016

Nya dörrar till piskaltaner.
Målning av tvättstugor.
Energisparande åtgärder, värmeåtervinning (2013-2016)

2015

Byte av tak och målning av ställningar till taken på piskaltaner.
Fönstermålning av yttre bågar och karmar samtliga fönster,  (2012–2015).

2014

Rivning av industriskorsten

2013

Nytt passersystem ytterdörrar.
Byte av trapphusbelysning till rörelsestyrda led-armaturer Näckrosvägen 18–34.

2012 

Fasadputs och omläggning av tak på Näckrosvägen 11–15.
Reparation och målning av utskjutande entrétak på Näckrosvägen, portar med udda nummer, 17 till 43 och Råsundavägen 146–148.
Förstärkning av vändplan Näckrosvägen 17

2009 

Markarbeten slutförds – nya stenläggningar, rabatter, buskage, gräsmattor och trappor samt ny dränering runt husen.
Renovering av balkonger.
Nya sopkasuner.

2006

Renovering av trapphus inklusive ytterportar av ek och slipning av marmorgolven.

1994

Stambyte (1993–1994)
Byte elstigar