Förvaltningen

Föreningen har delegerat ett antal rutinärenden till dels en ekonomisk förvaltare dels en administrativ förvaltare samt en fastighetsskötare för att säkerställa att dessa ärenden hanteras snabbt och utan dröjsmål

Ekonomisk förvaltning

Vår ekonomiska förvaltare är Princip Redovisning. Princip sköter den ekonomiska förvaltningen, överlåtelser, ansökan om medlemskap, avisering av månadsavgifter och panter. Du når dem på Anne-Marie Stenlund 070-739 56 50 och Jeanette Essnert Wahlbäck 073-039 99 09 eller mail: nackrosen@principredovisning.se

Administrativ förvaltning

Vår administrativa förvaltare är Bonnie Simms och fastighetsskötare är Jan Sjölund.
Bonnie har hand om den administrativa förvaltningen och därmed sammanhängande frågor såsom ombyggnadsförfrågningar och felanmälningar, parkeringsplatskö och hyra av förråd. Du når Bonnie på: 08-27 54 54 måndag-fredag 07.00-16.00 eller via mail felanmalan@brfnackrosen.se

Trädgårdsskötsel​

Habitek AB sköter om våra markytor. Notera att föreningen bara har ansvar för de områden som vi själva äger. Solna stad ansvarar för Näckrosparken i stort.

Skadedjur

(T ex getingar, myror etc). Kontakta Anticimex-kundservice. Ange att du bor i Brf Näckrosen i Solna och att vi är försäkrade i Brandkontoret 

Städning

Städning av trapphus och biutrymmen köps av Assista AB.

Fastighetsförsäkring

Brf Näckrosens fastigheter är försäkrade hos Brandkontoret.

Synpunkter

Synpunkter på snöröjning, städning och trädgårdsskötsel på föreningens mark lämnas till styrelsen på e-post forvaltare@brfnackrosen.se eller i föreningens brevlåda, Näckrosvägen 23.