BRF Näckrosen i Solna
Förvaltningen
 

 

Förvaltningen

Föreningen har delegerat ett antal rutinärenden till dels en ekonomisk förvaltare
dels en administrativ förvaltare samt en fastighetsskötare för att säkerställa att dessa ärenden hanteras snabbt och utan dröjsmål.

Vår ekonomiska förvaltare är Storholmen Förvaltning AB.

Storholmen sköter den ekonomiska förvaltningen, överlåtelser, ansökan om medlemskap,
avisering av månadsavgifter och, banklån.

Du når dem på: Storholmen Direkt: 0771-786 746, måndag - fredag mellan kl. 07.00 - 21.00
eller via webb: www.storholmendirekt.se

Vår administrativa förvaltare är Bonnie Simms och fastighetsskötare är Johan Björklund.

Bonnie har hand om den administrativa förvaltningen och därmed sammanhängande frågor såsom ombyggnadsförfrågningar och felanmälningar, parkeringsplatskö och hyra av förråd, .
Du når Bonnie på: 08-27 54 54 måndag-fredag 07.00-16.00 eller via mail felanmalan@brfnackrosen.se

Fastighetsförsäkring. Brf Näckrosens fastigheter är försäkrade hos Protector Försäkringsbolag.

Skadedjur. (T ex getingar, myror etc). Kontakta Nomor-kundservice: 0771-122300.
Ange att du bor i Brf Näckrosen i Solna och att vi är försäkrade i Protector,
där Nomors tjänster ingår.

Snöröjning och sandning. Föreningen har ansvar för snöröjning och sandning på de områden vika vi själva äger.
Solna stad ansvarar för större delen av de genomgående gångvägar i Näckrosparken samt för Näckrosvägen inkl trottoarer.

Städning av trapphus och biutrymmen köps av Assista AB.

Trädgårdsskötsel. Idrotts & Trädgårdsanläggningar AB sköter om våra markytor. Notera att föreningen bara har ansvar för de områden som vi själva äger.
Solna stad ansvarar för Näckrosparken i stort.

Synpunkter på snöröjning, städning och trädgårdsskötsel på föreningens mark lämnas till
styrelsen på e-post styrelsen@brfnackrosen.se eller i föreningens brevlåda, Näckrosvägen 23.

 

 

Copyright BRF Näckrosen i Solna 2014