BRF Näckrosen i Solna
Föreningen

 

Ekonomi och skötsel

Föreningen är ekonomiskt solid.
Vi har en fastighetstekniskt mycket god standard. För ytterligare information se föreningens årsredovisning under fliken Dokument.

• Alla balkonger totalrenoverades med byte av bottenplatta 1990.
• Stambyte genomfördes 1993-1994, inkl renovering av
badrum, nya elstigare & nya elcentraler mm.
• Samtliga hissar kommer att renoveras med start 2017.
• Trapphusen är renoverade 2006, inklusive våra
ytterportar av ek och slipning av trapphusgolven.
• 2009-2010 har vi iståndsatt och förbättrat föreningens markytor.
8 nya parkeringsplatser har skapats och ett stort antal nya
rabatter och träd planterats.
• 2011 Målning och reparation av källarlokaler
• 2012 Byte av passersystem
• 2012 -2015 Fönstermålning utvändigt.
• 2012-2016 Fasadrenovering på Näckrosvägen 18-34
• 2013-2016 Energibesparande åtgärder med
bland annat värmeåtervinning.

Vi har Com Hem kabel-TV med bredbandsuttag.
Basutbudet för TV inklusive digitala kanaler ingår i månadsavgiften.
Alla lägenheter har också uttag för bredband via Ownit och Com Hem.
Bredband via Ownit ingår i avgiften.

BRF Näckrosen har utrustat sina hus med skalskydd
med porttelefon och knappcellslås för ytterportarna.
De allra flesta lägenheterna är utrustade med säkerhetsdörrar, (detta åligger medlemmarna själva).

Föreningen äger marken som våra hus står på.
Föreningen har ca 67 P-platser samt 13 st garage och 8 Mc-platser.
Den administrativa förvaltaren handlägger ansökningar
och köordning till P-platser & garage.

Hyran för parkeringsplats är 350:- per månad utan
eluttag och 400:- per månad med eluttag. Garagen kostar 450:- per månad.
(Det är tyvärr lång kötid för båda alternativen).

Vi köper administrativ förvaltning genom
Bonnie Simms samt fastighetsskötsel och
ekonomisk förvaltning av Storholmen Förvaltning AB.

Under år 2017överläts 65 lägenheter. Observera att
prisnivån i föreningen varierar tämligen mycket
beroende på respektive lägenhets storlek, läge och skick.

Föreningens medlemmar har förmåner som bland annat rabatterade priser på städning och VVS-arbeten.

 

 

Medlemsavgiften höjdes senast med 4% från och med 1 oktober 2012.
Medlemsavgiften höjdes gången innan den 1 okt 2011 med 6%. Inga avgiftshöjningar är planerade för 2019.

För födelsedagsfester eller andra sammankomster finns vår
föreningslokal att hyra. Den rymmer 28 personer och kostar
500:- per dygn, (eller del av dygn). Lokalen kan också
användas för övernattning för gäster.

Vår anrika träslöjdsklubb finns i en egen lokal där det finns
ett stort antal maskiner och verktyg.
(Särskilt medlemsskap i träslöjdsklubben Näckrosen krävs).

Föreningen har 14 tvättstugor samt en grovtvättstuga med en
8 kg maskin för mattor och täcken etc finns i ett av våra hus.
Den är tillgänglig för alla medlemmar.

Vi har inga obligatoriska gemensamma städdagar eller liknande aktiviteter.

Energideklaration är genomförd 2018. De senaste
radonmätningen 2008, har inte givit några resultat som är i
närheten av gränsvärdena i lägenheter eller lokaler, vi har alltså inga radonproblem.

Medlemskap:

Vi har enligt våra stadgar en strikt policy att inte bevilja juridisk
person medlemskap. Ansökan om medlemskap i samband med
köp eller annan överlåtelseform ska ställas direkt till den ekonomiska förvaltaren.

Förvaltaren kan i de flesta fall fatta interimistiskt beslut
om medlemskap på delegation från styrelsen vilket avsevärt snabbar upp hanteringen.
Förvaltaren handlägger också frågor runt panter för banklån mm.
Överlåtelseavgift om 2,5% av gällande prisbasbelopp samt ev
pantsättningsavgift om 1% av gällande prisbasbelopp debiteras köparen.
Ev frågor ställs lämpligen till vår ekonomiska förvaltare, eller i
förekommande fall per e-post till styrelsen@brfnackrosen.se

Du som har köpt en bostadsrätt hos oss bör se till att logga in på
medlemssidorna på denna webbplats för att få information om
föreningen och vad som är på gång! För att få ID och lösenord
maila till webadmin@brfnackrosen.se ange lägenhetsnummer och namn.

Kommunikationer

Föreningen har "egen" tunnelbanestation, Näckrosen
på blå linjen, 11 minuter från T-centralen. Vid tunnelbanan på
Råsundavägen finns bl a buss 515 som går till Odenplan men
också tar dig till Solna station, (pendeltåg till Märsta
och Södertälje/Gnesta), och till Sundbybergs station,
(pendeltåg till Bålsta och Nynäshamn samt fjärrtåg västerut).

Det är bara 3 km till Bromma flygplats, (10 min med bil).
Från Bromma når man nästan alla inrikesmål i Sverige och flera
utrikes. Arlanda ligger förstås också tidsmässigt nära med flyg-
bussarna från Centralen eller Haga Norra, 40 minuter.
Med bil tar det ca 40 minuter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright BRF Näckrosen i Solna 2014