BRF Näckrosen i Solna
Felanmälan

 

  Felanmälan

Felanmälan: 08-27 54 54, måndag - fredag mellan kl. 07.00 - 16.00
eller via mail: felanmalan@brfnackrosen.se

Du får betala timtaxa och ev delar om fastighetsskötaren hjälper dig med något i lägenheten
som du själv ansvarar för, (se stadgarna 10§), eller fel som du själv är vållande till.

Felanmälan jourtid, för akuta fel som omedelbart måste åtgärdas,
(t ex vattenläckor eller person som sitter fast i hiss): tel 08-657 77 00, jourfirma.
OBS anmäl bara akuta problem under jourtid, varje utryckning kostar minst tvåtusen kronor.

Om hissen bara "står" - gå upp om du har möjlighet och anmäl senare under kontorstid!
Om du inte klarar av trapporna kan du naturligtvis anmäla hissfel även under jourtid.

Kontrollera även att hissdörren och grinden är ordentligt stängda innan du anmäler stillastående hiss.

Felanmälan bredbandsanslutning: Ownit, tel 08-525 073 00
Epost: info@ownit.se

Felanmälan TV& bredband: Com Hem Kundservice och teknisk
support, tel 0775-17 17 20

 

 

Copyright BRF Näckrosen i Solna 2014