Information om ny Styrelse

Då Joakim Wernheim valt att avgå från styrelsen så har resterande styrelsemedlemmar konstituerat om sig. De nya rollerna ser ni nedan.

Kontaktinformation för hela styrelsen finns på hemsidan: www.brfnackrosen.se.


Ordförande: Hanna Lundström
Vice ordförande: Catrine Johansson
Ekonomiansvarig: Malin Eriksen
Fastighetsansvarig: Caroline Kristensen
Energi- och miljöansvarig: Marcus Bergenstråhle
Medlems- och informationsansvarig: Catrine Johansson
Markansvarig: Caroline Kristensson
Sekreterare: Malin Eriksen

Väl mött / Styrelsen